Cài đặt ứng dụng Ereka! để tham gia cuộc thi Biển, Đảo Việt Nam ngay trên điện thoại của bạn.